قرارداد خدمات سرویس Fax2Email

طرفین قرارداد : سرویس Fax2Email راه اندازی شده توسط شرکت گنج افزار ( سهامی خاص ) و به آدرس اینترنتی Fax2Email.ir به عنوان سرویس دهنده و مشترک که هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد که از سرویس Fax2Email استفاده می کند.

تعهدات مشترک :

۱- مشترک موظف است کلیه مواد و بندهای این قرارداد را قبل از خریداری سرویس مطالعه و آنها را قبول کند. در غیر اینصورت از خریداری سرویس خودداری نماید. همچنین این قرارداد در هر زمان قابل تغییر است و کلیه تغییرات از طریق وب سایت Fax2Email.ir در اختیار مشترکین قرار می گیرد و وظیفه مطالعه و اطلاع از تغییرات جدید به عهده مشترک می باشد.

۲- مشترک موظف است که سرویس خریداری شده از سرویس دهنده را خود استفاده کند و ارایه یا فروش مجدد آن به هر شخص سوم بدون اجازه کتبی از سرویس دهنده غیر مجاز می باشد و هرگونه عواقب ناشی از عدم تعهد به عهده مشترک می باشد.

۳- مشترک هیچگونه مالکیتی نسبت به شماره خط تلفن اختصاصی که در اختیار وی گذاشته شده است ندارد و مالکیت خطوط برای سرویس دهنده محفوظ می باشد.

۴- مشترک با خریداری سرویس تعهد می نماید که از انجام هرگونه فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی جلوگیری نماید و مسئولیت حقوقی و قانونی ناشی از استفاده غیر مجاز مشترک در استفاده از سرویس فوق به عهده مشترک می باشد..

۵- مشترک صرفا جهت دریافت فاکس می تواند از شماره اختصاصی استفاده کند.

۶- مشترک متعهد می گردد که هیچ اقدامی مبنی بر آسیب رساندن به سرورهای سرویس دهنده یا تلاش برای این منظور را انجام ندهد و در صورت تشخیص این موضوع کلیه مسئولیتها به عهده مشترک است.

۷- مسئولیت محتوای فاکسهای دریافتی یا ارسالی به عهده مشترک می باشد و سرویس دهنده هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارد.

۸- خط اختصاصی مشترک از سرویس دهنده پس از اتمام اشتراک حداکثر ۳۰ روز جهت تمدید توسط مشترک نگهداری می گردد و پس از آن به صورت خودکار برای مشترک جدید باز خواهد شد. در صورت عدم تمدید مشترک در مدت زمان ۳۰ روز سرویس دهنده هیچ مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی مشترک نخواهد داشت و مشترک با خرید سرویس این حق را از خود سلب می نماید.

۹- مشترک موظف به حفاظت از آدرس پست الکترونیک و رمز آن می باشد و در صورت از دست دادن یا هک شدن پست الکترونیک مشترک که آن را در اختیار شخص ثالث قرار دهد سرویس دهنده هیچ مسئولیتی نداشته و کلیه عواقب به عهده مشترک می باشد.

تعهدات سرویس دهنده :

۱- سرویس دهنده موظف است تمام سعی خود را جهت ارایه سرویس با کیفیت اعلام شده در زمان خرید بنماید ولی از آنجا که زیر ساخت خطوط مخابراتی و اینترنتی توسط شرکت مخابرات ارایه می شود در صورت قطعی سرویس از سوی مخابرات به دلایل حقوقی یا مشکلات فیمابین سرویس دهنده وشرکت مخابرات , کابل برگردان و .. سایر موارد که موجب اختلال گردد سرویس دهنده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه خسارات احتمالی به عهده مشترک است و فقط در صورت امکان ارایه مجدد سرویس به تعداد روزهای قطعی سرویس, به مدت اشتراک اضافه و در صورت عدم توانایی ارایه سرویس تا سقف ۱۵% از هزینه های پرداختی مشترک که هنوز مشترک استفاده نکرده است قابل استرداد می باشد.

۲- سرویس دهنده کلیه اطلاعات مشترک را به صورت امن مطابق با استانداردهای جهانی نگهداری می کند. همچنین به دلیل سلب مسئولیت سرویس دهنده هیچکدام از فاکسهای دریافتی مشترک را ذخیره نکرده و فقط برای چند ثانیه بر روی حافظه های رمز گذاری شده ذخیره و بلافاصله به صورت غیر قابل بازگشت حذف می نماید .لازم به ذکر است که سرویس دهنده امکان بازیابی یا ارایه فاکسهای دریافتی یک مشترک را به مشترک یا هر مرجع قضایی دیگر ندارد.

۳- در صورت بروز اشکال در سیستم ارائه خدمات از طرف شرکت مخابرات ایران و قطع خطوط ارتباطی و بروز مغایرت که باعث ایجاد مشکل در سایت اینترنتی شود هیچگونه مسئولیتی متوجه سرویس دهنده نخواهد بود، و مشترک حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۴- در صورت عدم تمایل مشترک به ادامه استفاده از سرویس، مبالغ پرداختی برای استفاده از سرویس دهنده برگشت ناپذیر می باشد.

۵- مدت زمان قرارداد وابسته به انتخاب مشترک در زمان ثبت نام وی می باشد که محدوده آن وابسته به مبلغ پرداخت و سرویس انتخابی مشترک از ۱ ماه تا ۵ سال می تواند باشد.

شرایط عمومی قرارداد

۱- سایر موارد ذکر نشده در این قرارداد مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت می باشد .

۲- در صورت بروز اختلافاتی که در قرارداد به آنها اشاره نشده است یا ناشی از برداشت اشتباه مشترک بوده است مشترک با ارایه مدارک شناسایی می تواند با سرویس دهنده مذاکره و به نتیجه برسد و در صورت عدم حصول نتیجه طرفین نسبت به انتخاب یک نفر داور مرضی طرفین اقدام و رای وی لازم اجرا خواهد بود.

۳- در صورتی که سرویس دهنده در شرایطی که به آن در عرف فورس ماژور اطلاق می گردد قرار بگیرد تا زمانی که هنوز شرایط فورس ماژور برقرار باشد عدم ارایه سرویسها توسط سرویس دهنده تخلف محسوب نمی گردد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.